Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Се одржа Јавна дискусија за креирање квалификувана работна сила согласно потребите на бизнис заедницата

Во организација на Локалниот економски совет од општина Струмица и Агенцијата за вработување-Центар за вработување од Струмица, во присуство на претставници од средните општински училишта и заинтересирани работодавачи, се реализираше јавна дискусија за обезбедување квалификувана работна сила согласно потребите на бизнис заедницата и пазарот на трудот. Присутните проследија презентации за „Пилот обука за задоволување на локалните потреби од квалификувана работна сила“, „Стручни образовни програми на средните општински училишта“ и „Можности за отварање на нови стручни образовни програми согласно потребите на работодавачите“.

Општина Струмица во својата стратегија за развој на образованието има стратешки приоритети кои обезбедуваат перспектива согласно потребите на пазарот на трудот, особено преку развој на знаењaта, вештините и интегритетот на учениците низ воспитно-образовните процеси, воспоставување современи услови и практики во образовниот систем на Општината, зголемување на инвестициските вложувања во образованието преку интеракција со бизнис-секторот за потребите на пазарот на трудот, зголемување на атрактивноста на средните стручни училишта и интегрирање на локалните потреби за образование во воспитно-образовниот систем.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544