Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Христов: Нема законски и статутарни услови за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица

Нема законски и статутарни услови за свикување вонредна седница на Советот на општина Струмица, ова е одговорот на претседателот на Советот на општина Струмица, Јосиф Христов, на вчерашното барање за вонредна седница од советничката група „Коалиција за подобра Македонија“, а упатено до него и Градоначалникот.Според Христов, вонредна седница свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива или по барање на најмалку 1/3 од членовите на Советот, во случаи и начин утврдени со статутот и тоа за прашања од областа на безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради вонредни околности (пожар, поплави, земјотреси и слично) и при посета на делегација од друга земја, кога истата сака да се обрати до членовите на Советот.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544