Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Завршна сметка

Завршна сметка 2017 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

11. СПЕЦИЈАЛНО ПАТНИЧКО ВОЗИЛО

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

12. ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

Завршна сметка 2016 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

 

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Приходи и расходи

- Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

11. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

12. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

13. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

14. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

15. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

16. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

18. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

19. ДОНАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи

20. ОПЕН ФЕСТИВАЛ

- Биланс на состојба

- Посебни податоци

- Приходи и расходи

- Структура на приходи и расходи 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544