Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

ПРОЕКТИ од G1 Програмата за подршка на локалниот економски развој на Општина Струмица и V2 Програмата за социјална заштита за 2012 година - трансфер до НВО реализирани со финансиска подршка на Општина Струмица

 

ПРОЕКТИ од G1 Програмата за подршка на локалниот економски развој на Општина Струмица и V2 Програмата за социјална заштита за 2012 година - трансфер до НВО  реализирани со финансиска подршка на Општина Струмица

Бр.

Подносител

Име на проект

1

Здружение еколошко друштво Планетум Струмица

Зголемување и уредување на зелените површини во општина Струмица

2

Центар за превентивна медицина и природно лечење- Струмица

Уживајте здрав живот

3

Габарско здружение Региус- Струмица

Габарството како предизвик за здрава и лековита исхрана

4

Здружение Евровизија

Изложба на карневалски фотографии,карневалски слики - Струмица 2012

5

Здружение на тутунопроизводители Костуране - село Костурино

Отворен базент на река без застој на речна вода

6

Хортикултурно здружение Гренвиндоу - Струмица

Уредување на кружен тек (североисточна страна)

7

Здружение на професионални пожарникари - Струмица

Биди пожарникар во својот дом

8

Здружение за заштита на загрозени групи СПАС - Струмица

Моето село

9

Здружение на граѓани - БАЛД ЕАГЛЕ - ХАЛИАЕЕТУС ЛЕУЦОЦЕПХАЛУС - Струмица

Иницијатива за одржлив развој за заштита на птиците грабливки и природните реткости - градење на соколарски и рехабилитационен центар за повредени млади птици грабливки под името Св. Трифун

10

Друштво за проучување и заштита на птиците на Македонија - Оддел за рурален развој - Струмица

Обележување и интерпретација на туристичка патека од село Банско до моноспитовското блато како атракција за развој на туризмот во село Банско

11

Здружение Рефлексија - Струмица

Будење на активизам и креативност кај младите

12

Здружение Мана - Струмица

Драмско куклено студио Думон1

13

Сојуз-синдикат на земјоделски производители -Струмица

Континуирана едукација на фармерите, пат кон профитабилно одржливо земјоделство и формирање на кооператива

14

Здружение на земјоделски производители Кукла-градинар - Куклиш

Ден на раноградинарството

15

Туристички сојуз - Струмица

Економски и туристички пасош на Струмица

16

Здружение - центар за развој и промоција Промоидеа - Струмица

Мулти медиално цд Струмица - издание 2012

17

Здружение Агро-струмешница - село Дабиле - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Дабиле

18

Здружение Агро Баница - село Баница - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Банско

19

Здружение Агрокооперација - село Муртино - Струмица

Зајакнување на земјоделството и помош на земјоделските производители од село Муртино

20

Здружение за заштита и одгледување на птици  Ролер-Струмица

Птиците во Струмица

21

Здружение Аквила Ауреа Македоника - Струмица

Стара струмичка чаршија - да или не?

22

Центар за оржлив развој Порта - Струмица

Центар за развој на НВО

23

ЗПГЦ ХОРТИЕКО с.Добрејци Струмица

Етно ден на младите фармери во Македонија - Добрејци

24

Здружение на глуви и наглуви лица - Струмица

Здравствена едукација на глуви и наглуви лица

25

Здружение на слепи лица - Струмица

Еднодневен излет до Крушево

26

Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост- Порака

Запознавање со јавните установи во нашиот град

27

Здружение ВЕПОЗ - Струмица

Здрава исхрана, стопирање на гојазноста

28

ЗЛТИ - Мобилност - Струмица

Мобилност за телесно инвалидизираните лица (набавка на превозно средство со елеватор)

29

Здружение за дистрофија и останати нервно мускулни заболувања - Дистрофичари- Струмица

Право на живот ( база на податоци)

30

Организација на жени- Струмица

Во светот на детето

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544