Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

2007-1-3

04.01.2007 | Согласно член 22 и 23 од законот за работни односи (Сл.весник на РМ бр.62 од 28.07.2005г.) во рамките на проектот – Креирање на работни места, компонента Субвенции за плата – поддржан од УНДП, Општина Струмица објавува, ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на лица со посебни потреби.

 

Критериуми за поднесителите:
Молби може да поднесат лица до 30 год возраст и помлади
Лица со посебни потреби
Лица со завршено средно образование и повисоко
Лица со и без работно искуство кои активно бараат работа најмалку  12 месеци

Потрбна документација за конкурирање:


  • Молба на барателот
  • Потврда од Центарот за вработување (доказ за невработен)
  • Копија од лична карта
  • Кратка биографија (по можност)
  • Наод и мислење од доктор
  • Молби да доставуваат лица жители на Општина Струмица

    Заинтересираните кандидати да се јават во период од 5 работни дена од денот на објавување на огласот, заклучно со 12.01.2007г.
    Бараните документи да се достават во Одделението за Локален Економски Развој во Општина Струмица соба бр.10.
© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544