Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

2007-2-7

13.02.2007 | Објавен ЈАВЕН  ПОВИК за вклучување на трговски друштва  во проектот ЕМY (фаза 2). Со цел поттикнување на вработувањето на млад кадар, Општина Струмица реализира проект за посредување и поврзување на правните  субјекти што го планираат сопствениот развој преку вработување на стручен кадар и невработени  млади  лица.

Интерес за учество во проектот можат да најават сите заинтересирани трговски друштва (регистрирани компании), невладини организации, јавни претпријатија и институции на територијата на Општина Струмица

Постапка за користење на проектните услуги:
- Прибирање на интересот за користење на волонтери
- Специфицирање  на потребата за стручен кадар
- Селекција на соодветни кандидати
- Потпишување на договор
- Реализација на волонтерската пракса во период 12.03 до 12.06.2007 година.

Најавата на интересот за соработка се поднесува со испраќање на писмо или директно во канцеларијата  на проектот на адреса:
Општина Струмица 
Лице за контакт: Тања Кљанкова
Ул .Сандо Масев бр:1;    
Тел/факс:034/340-224;Краен рок за пријавување на потребата за ангажирање на волонтери е 5 дена од објавување на повикот.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544