Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

2007-3-7

13.03.2007 | Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев и Директорот на ЈП Комуналец, Панче Орцев на 09.03.2007 година  потпишаа договор со Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, кој вклучува соработка во процесот на изработка на студии за исплатливост и проектни плански документации за потенцијални проекти на територијата на Општина Струмица.Согласно договорот Министерството за животна средина и просторно планирање ќе изврши презентација на потенцијалните проекти од Општина Струмица во рамките на Механизмот за чист развој пред италијански и италијанско – македонски компании и ќе направи обид да пронајде заинтересирани компании кои ќе изработат студии за исплатливост и проектни плански документации за идентификуваните проекти:

1. Намалување на емисиите на стакленички гасови преку зафакање и спалување гас во депонијата Шапкар,
2. Користење на Геотермална енергија во Банско и
3. Енергетска ефикасност на уличното осветлување во Струмица.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544