Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

2007-9-2

05.09.2007 | Основните училишта во Општина Струмица добија донација од Македонски центар за граѓанско образование. Донацијата е овозможена преку Програмата за мали грантови поддржан од фондови на Агенцијата на САД за меѓународен развој, со проектот ,,Унапредување на образованието во Македонија,, за кој Општина Струмица потпиша меморандум за соработка и активно учествуваше во донесувањето на одлука за избор на училишта кои треба да добијат донација.

Претставници на МЦГО-Скопје на ден 05.09.2007 година во неколку основни училишта од Општина Струмица донесоа опрема и нагледни средства.

Донација во нагледни средства добија ОУ ,,Даме Груев,,-Куклиш и ОУ ,,Сандо Масев,,-Струмица, а школски табли беа доставени во ОУ ,,Маршал Тито,,-Муртино. Во три ОУ беа изведени градежно-занаетчиски работи. Во ОУ ,,Гоце Делчев,,-Вељуса целосно се заменети старите светлечки тела со нови, во ОУ ,,Никола Вапцаров,,-Струмица е извршено реновирање на санитарен јазол, а во ОУ ,,Видое Подгорец,,-Струмица е извршено засилување на електрична инсталација на еден кат.

Вкупниот износ на донацијата изнесува околу 5.000 американски долари.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544