Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

2006-12-12

19.12.2006 | Со цел имплементација на проектот “Посредување при вработување на образовани млади невработени - ЕМЅ II”( поддржан од страна на УНДП Општина Струмица објавува, ЈАВЕН ОГЛАС , за работно ангажирање на - Проектен Координатор за извршување на активности за проектот “Посредување при вработување на образовани млади невработени ЕМЅ II” поддржан од УНДП.

Лицето ќе биде ангажирано за период од 5 месеци.
Кандидатите треба да достават молба, Биографија (CV), копија од документ за идентификација и потврда дека се невработени од Центрот за вработување.

Кандидатите треба да ги исполнат следните ексклузивни критеиуми :
- невработен
- со познавање на англиски јазик
- под 35 години
- високо образование
- познавање на компјутери

(пожелно предходно искуство со проекти)
Заинтересираните кандидати да се јават во период од 7 дена од денот на објавување на огласот, заклучно со 26.12.2006.
Бараните документи можат да се достават во Одделението за Локален Економски Развој во Општина Струмица соба бр.10

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544