Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Извештај од пријавите во сервис службата „СИСТЕМ 48“ месец Јануари

Во месец Јануари 2012 година преку сервис службата на Општина Струмица, Систем 48 беа доставени вкупно 70 пријави.
Најголем дел од нив, односно вкупно 66 пријавени проблеми се решени/одговорени согласно принципите на Систем 48 односно, брзо и квалитетно решавање на пријавените проблеми и рационално трошење на расположливите ресурси.

Според видот на пријавените проблеми најголем број на пријави беа од областа улично осветлување (37), собирање на смет (19), водовод и канализација (7), улици, патишта и тротоари (2), паркови и зеленило (4), и кучиња скитници (1).© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544