Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Вести - Февруари 2011

Оглас број 2/2011 за издавање на рекламен простор под закуп

Врз основа на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финасиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Струмица

Повторен - Оглас за Јавно наддавање бр.01/2011

Врз основа на член 67 од Законот за локална самоуправа (Сл весник на РМ бр.5/02 и член 101 од Статутот на општина струмица (Сл.Гласник на општина бр.05/06-пречистен текст ),Градоначалникот на општина Струмица објавува: 

Формирана советодавна група на граѓани во село Дабиље

Во организација на Одделението за превенција при МВР-Струмица, во соработка со општина Струмица, на 24 февруари 2011 година во село Дабиље се формира советодавна група на граѓани. За темите и целта на состанокот, како и запознавање со одредбите од законот за оружје, присутните беа запознаени од инспекторите од Одделението за превенција при МВР-Струмица.

Поставени трите часовници на Саат кулата во Струмица

Со поставувањето на часовниците на саат кулата се комплетира изгледот на Струмичкиот плоштад. Саат кулата има форма на рамностран триаголник, и е висока околу 18 метри. Трите часовници со димензии од два метри, кои беа поставени, се со ГПС навигација што е гаранција дека секогаш ќе покажуваат точно време.

Решение за свикување на триесет и четвртата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам

Општина Струмица најтранспарентна општина во Република Македонија

По едногодишно истражување и следење за транспарентноста и отчетноста на единиците на локалната самоуправа во Македонија направена е ранглиста на сите  општини според неколку критериуми за транспарентност, според кои во конкуренција со 84 единици на локалната самоуправа, општина Струмица е рангирана на прво место, со освоени вкупно 23 од можни 25 бодови.

Страница 1 од 2

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544