Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Вести - Април 2011

Одржана 38-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица на ден 28.04.2011 година ја одржа својата триесет и осма седница. На седница беше даде согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за енергетски дејности „Струмица – гас“ Струмица за 2011 година и Извештајот за работа со Годишна сметка на Јавното претпријатие „ Паркиралиште Струмица за 2010 година.

Решение за свикување на триесет и осмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Одржана 37-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица на ден 14.04.2011 година ја одржа триесет и седмата седница. На седницата работеше по 12 точки од дневниот ред.Беше донесена Одлуката за утврдување на приоритетна листа за изведба на канализациони мрежи во Општина Струмица во населените места Добрејци, Просениково и Дабиље за аплицирање во Проектот„ Водоснабдување и одведување на отпадни води“.

Започна со реализација проектот за гасификација на Струмица

Денес, 11.04.2011 година официјално започна изградбата на првата фаза од гасификацијата на општина Струмица.

Квартален извештај за работата на инспекторот по патен сообраќај за период од 01.01.2011 до 31.03.2011 година

Во текот на извештајниот период oвластениот инспектор за патен сообраќај изврши 43 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

Решение за свикување на 37-та седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам

Страница 1 од 2

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544