Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Вести - Февруари 2009

2009-2-7


18.02.2009 | Работна конференција на локалниот совет за превенција.
Во Домот на АРМ во Струмица, на 18 февруари 2009 година, се одржа работна конференција на Локалниот совет за превенција на општина Струмица. Работната средба ја отвори г-динот Зоран Заев, градоначалник на општина Струмица. На почетокот од конференцијата, тој ги поздрави присутните членови на локалниот совет за превенција, претставниците од ОБСЕ,...

Во Домот на АРМ во Струмица, на 18 февруари 2009 година, се одржа работна конференција на Локалниот совет за превенција на општина Струмица.
Работната средба ја отвори г-динот Зоран Заев, градоначалник на општина Струмица. На почетокот од конференцијата, тој ги поздрави присутните членови на локалниот совет за превенција, претставниците од ОБСЕ, претставникот од Циви Пол, претставниците од МВР-Скопје и останатите присутни. Во воведниот дел, на присутните им се обратија градоначалникот на општина Струмица, г-динот Зоран Заев и началникот на СВР-Струмица, г-динот Марјан Наковски.
Градоначалникот на општина Струмица се осврна на активностите од изминатиот период, ја потврди поддршката на општина Струмица во областа на превенцијата и ја најави темата за слободни и фер демократски избори, при што истакна дека Струмица спаѓа во местата каде изборниот процес се одвива во нормални услови и дека во наредниот период мора да се докаже дека Струмица е одличен пример за тоа.
По втората точка од дневниот ред, г-ѓа  Наталија Дрозд – заменик амбасадор на мисијата на ОБСЕ, зборуваше на тема : „Слободни и фер демократски избори„.
Потоа, од страна на началникот на одделението за превенција при СВР-Струмица, беше прикажана презентација на проектите од Годишната програма за работа на  Одделението за превенција  при СВР-Струмица  и извештај за досегашните превентивни активности на подрачјето.
Во дискусијата, што беше отворена на крајот од конференцијата, со свои предлози и размислувања присутните дадоа свој допринос за низа прашања од секојдневните проблеми во општина Струмица, како што се изградба на велосипедска патека, решавање на паркирањето во централното градско подрачје, уличното просење, точењето на алкохол на малолетни лица и др.

Дел од присутните, од досегашното искуство во претходни изборни процеси, дадоа предлози за разрешување на одредени дилеми во врска со присутноста на службени униформирани лица на избирачките места, за необележаните возила кои за време на изборниот процес ги користат службени лица од МВР и за други проблеми од таа област.
На крајот, градоначалникот на општина Струмица, рече дека добредојдени се сите предлози за девијантните појави, со заклучок дека сите треба да се вклучиме против нив и со сериозен пристап да извршиме превенција против секое зло кое се наметнува во овој современ свет.


2009-2-6


18.02.2009 | Осумдесетта седница на Советот на Општина Струмица.

Претседателот на Советот на општина Струмица, Зоран Ристов ја закажа осумдесеттата седница на Советот на општина Струмица за 24.02.2009год. (вторник) во 11.00 часот.
Дневниот ред за 80 седница може да го превземете

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Сл. весник на РМ" бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица" бр. 2/06), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСУМДЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

ЈА СВИКУВАМ осудесеттата седница на Советот на општина Струмица за ден 24.02.2009 год. (вторник). Осумдесеттата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записниците од седумдесет и деветтата седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н    р е д

  1. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2009 година;
  2. Предлог - Одлука за изменување на Одлуката за определување на надоместоци на членовите на Советот на општина Струмица.
  3. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за IV квартал од 2008 година;
  4. Предлог-Завршна сметка на буџетот на општина Струмица за 2008 година;
  5. Предлог-Годишен финансиски извештај на општина Струмица за 2008 година;
  6. Предлог-Одлука за измена и дополнување - проширување на Буџетот на општина Струмица за 2009 година;
  7. Предлог - план за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2009/2010 година;
  8. Предлог - Програма за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2009 година;
  9. Предлог-Одлука за определување времени локации за истакнување рекламен материјал за претседателските и локалните избори во 2009 година;
  10. Предлог- Заклучок за давање согласност на Одлука на УО на ЈПКД “Комуналец” - Струмица.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Зоран Ристов

 

2009-2-5


04.02.2009 | Истражување на средниот успех на учениците во основните училишта во општина Струмица во учебната 2007/2008 година на просветниот општински инспектор.
Истражувањето е извршено од страна на овластениот општински просветен инспектор, како дел од усвоените општински образовни политики за општина Струмица, залагањето на градоначалникот на општина Струмица...

Истражувањето е извршено од страна на овластениот општински просветен инспектор, како дел од усвоените општински образовни политики за општина Струмица, залагањето на градоначалникот на општина Струмица за квалитет во образованието и потребата од информирање на заинтересираните субјекти. Цел на истражувањето беше да се обезбедат информации за постигнатиот среден успех на учениците во основните училишта од општина Струмица во учебната 2007/2008 година, со споредбена анализа - крај на полугодие и крај на учебна година.

Преглед на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети во четврто одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

4odd_polugodie_i_kraj.pdf
[превземи]

Преглед на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети во петто одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

5odd_polugodie_i_kraj.pdf
[превземи]

Преглед на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети во шесто одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

6odd_polugodie_i_kraj.pdf
[превземи]


Преглед на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети во седмо одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

7odd_polugodie_i_kraj.pdf
[превземи]

Преглед на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети во осмо одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

8odd_polugodie_i_kraj.pdf
[превземи]


Споредба на постигнатиот среден успех од прво полугодие 07/08 и крај на учебна 07/08 година по предмети од петто до осмо одделение кај сите основни училишта на територијата на општина Струмица.

SREDEN_USPEH_OD_5-8_SPOREDBA_07-08.pdf
[превземи]

Презентација на постигнатиот среден успех на учениците во основните училишта во општина Струмица во учебната 2007/08 година.

PREZENTACIJA_USPEH.pdf
[превземи]
2009-2-4


04.02.2009 | Едукативна работилница „Познавање на дрогата и превенција од дрога“ во ОУ „Св. Кирил и Методиј“-Дабиља
На 04.02.2009 година, во просториите на основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во село Дабиља, за членови на Советот на родители, беше одржана едукативна работилница „Познавање на дрогата и превенција од дрога“. Во организација на општина Струмица, МВР Струмица..

На 04.02.2009 година, во просториите на основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ во село Дабиља, за членови на Советот на родители, беше одржана едукативна работилница „Познавање на дрогата и превенција од дрога“.
Во организација на општина Струмица, МВР Струмица-одделение за превенција и мисијата на ОБСЕ-канцеларија во Скопје, на родителите им беа презентирани видовите на дрога кои се злоупотребуваат на територијата на државата и на потесното подрачје на општина Струмица, статистички податоци од злоупотребата на дрогата, препознавањето на знаците на користење наркотични средства кај младата популација и други корисни информации од оваа област. Родителите имаа прилика да ги видат примероците на дрога и да постават прашања од оваа за нив табу тема.
На родителите им беа поделени информатори за тоа како да се однесуваат и од кого да побараат помош во случај на дознавање на вистината дека нивното дете или детето на близок роднина или пријател започнало да се однесува чудно, непрепознатливо, да користи чудни средства за „смирување“, односно кога ќе се посомневаат дека се работи за злоупотреба на дрога или други психотропни супстанции.
Презентацијата беше извршена од страна на стручни лица од МВР-Струмица-одделение за недозволена трговија со дрога и претставник од општина Струмица.
Поддржувајќи ги овие активности, општина Струмица ќе продолжи да соработува и  остварува средби со Советите на родители од основните и средните училишта од Струмица и на различни теми и области да одржува едукативни работилници, предавања и други средби од интерес на воспитно-образовниот процес, превенцијата, инфраструктурната поставеност во училиштата и квалитетот во образованието. Студија за однесувањето поврзано со здравјето кај децата на училишна возраст.

2009-2-3


04.02.2009 | Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, е награден со златна значка од Здружението на граѓани „Ден на дрвото -Засади ја својата иднина“, за најуспешно организиранирање на изминатите две акции за позеленување на државата.
На 04.02.2009 година, Делегација на Здружението на граѓани „Ден на дрвото – Засади ја својата иднина“, во рамките на третата по ред промо...

На 04.02.2009 година, Делегација на Здружението на граѓани „Ден на дрвото – Засади ја својата иднина“, во рамките на третата по ред промотивна кампања на акцијата за позеленување на државата „Ден на дрвото“, ја посети Општина Струмица.

Градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев, е награден со златна значка од Здружението на граѓани „Ден на дрвото -Засади ја својата иднина“, за најуспешно организиранирање на изминатите две акции за озеленување на државата.Во рамките на посетата на Општина Струмица членовите на Извршниот Одбор на здружението се сретнаа со Граѓанските организации од Струмица и регионот и разменија мислења за акцијата, идентификувајќи пропусти во контекст на нејзино идно подобрување.Третата акција Ден на дрвото - Засади ја својата иднина, која ќе се одржи во март 2009 година, симболично беше одбележана со засадување на дрвце во СОУ „Јане Сандански“ – Струмица и промотивен настап на познатата Македонска Дива, Виолета Томовска.

2009-2-2


02.02.2009 | Решенија за формирање на избирачки одбори.

Општинската изборна комисија - Струмица ги формираше Избирачките одбори за Избирачките места за кои е надлежна...

 


Страница 1 од 2

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544