Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Внатрешен ревизор

Внатрешниот ревизор воспоставува систем  на интерни контроли кои  подразбираат политики, постапки и активности за правилно и законито финансиско работење.

Внатрешен ревизор : Марија Гарванлиева

Тел. 034/348-030

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544