Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Населени места

Населено место - Мемешли

Мемешли

Оддалеченост

22 km

Надморска височина

530 мнв

Катастарска површина

1047 ha

Број на жители

44

Национална структура на населението

44 Турци.

Број на домакинства

9

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство

Обработливо земјиште

107 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев

 

 

 

Населено место - Куклиш

Куклиш

Оддалеченост

4 km

Надморска височина

250 мнв

Катастарска површина

2198 ha

Број на жители

2532

Национална структура на населението

2529 Македонци, 2 Срби, 1 Останати.

Број на домакинства

696

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

600 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

35

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св.Анастасиј
-Манастир Св. 15 Тивериоплоски Маченици
-Амбуланта
-Пошта
-Дом на култура
-Спомен костурница на паднати борци од НОБ
-ФК Кукла

 

 

 

Населено место - Костурино

Костурино

Оддалеченост

12 km

Надморска височина

440 мнв

Катастарска површина

2455 ha

Број на жители

1280

Национална структура на населението

1276 Македонци, 1 Турци, 2 Срби, 1 Останати.

Број на домакинства

358

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство, Производство на вар

Обработливо земјиште

575 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

19

Други карактеристики

-Подрачно основно училиште Даме Груев
-Амбуланта
-Пошта
-ФК Голак

 

 

 

Населено место - Злешево

Злешево

Оддалеченост

15 km.

Надморска височина

480 мнв

Катастарска површина

822 ha

Број на жители

/

Национална структура на населението

/

Број на домакинства

/

Претежно занимање на населението

/

Обработливо земјиште

167 ha

Инфраструктурна опременост

/

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Населеното место Злешево e иселено во 70 години од минатиот век.

 

 

 

Населено место - Дорломбос

Дорломбос

Оддалеченост

20 km

Надморска височина

600 мнв

Катастарска површина

1156 ha

Број на жители

117

Национална структура на населението

117 Турци.

Број на домакинства

26

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Сточарство

Обработливо земјиште

120 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Џамија

 

 

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544