Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Населени места

Населено место - Вељуса


Вељуса

Оддалеченост

6 km

Надморска височина

330 мнв

Катастарска површина

2688 ha

Број на жители

1552

Национална структура на населението

1548 Македонци, 4 Срби.

Број на домакинства

453

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

829 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

15

Други карактеристики

- Основно училиште Гоце Делчев
- Црква Успение на Пресвета Богородица
- Манастир Св.Богородица Ељеуса
- Методистичко-Евангелистичка    Црква
- Пошта
- Амбуланта
- Дом на Култура
- Клуб на Пензионери
- Споменик на паднати борци од Сремскиот фронт
- Фудбалски клуб Еленица

 

 

Населено место - Белотино

Белотино

Оддалеченост

16 km

Надморска височина

518 мнв

Катастарска површина

808 ha

Број на жители

29

Национална структура на населението

29 Македонци.

Број на домакинства

11

Претежно занимање на
населението

Земјоделие, Сточарство

Обработливо земјиште

40 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа
телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Црква Св.Ѓорѓија
-Викенд куќи

 

 

 

Населено место - Банско

Банско

Оддалеченост

12 km

Надморска височина

275 мнв

Катастарска површина

2373 ha

Број на жители

1992

Национална структура на населението

1064 Македонци,900 Турци, 17 Роми, 2 Албанци, 3 Срби, 6 Останати.

Број на домакинства

465

Претежно занимање на населението

Земјоделие, Туризам.

Обработливо земјиште

417 ha

Инфраструктурна опременост

Aсфалтирана патна мрежа,водовод во туристичкиот комплекс, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

22

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Маршал Тито
-Црква "Св. Петка"
-Пошта
-Центар за рехабилитација Бања Банско
-Хотел Цар Самуил
-Хотел Дукат
-Дом на пензионери Спиро Захов
-Осмунда Регалис, ендемичен вид на папрат, единствен на Балканот, се употребува во текстилната индустрија

 

 

 

Населено место - Баница


Баница

Оддалеченост

2 km

Надморска височина

250 мнв

Катастарска површина

742 ha

Број на жители

1137

Национална структура на населението

1129 Македонци, 2 Срби, 1 Бошнаци 5 Останати.

Број на домаќинства

272

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

236 ha

Инфраструктурна опременост

асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

2

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Сандо Масев
-Струмин Гроб

 

 

Страница 5 од 5

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544