Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Населени места

Населено место - Раборци

Раборци

Оддалеченост

6 km

Надморска височина

370 мнв

Катастарска површина

419 ha

Број на жители

105

Национална структура на населението

105 Македонци.

Број на домакинства

31

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

18 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

1

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев
-Црква Св.Кирил и Методиј
-ХМС Маркова река
-Викнд куќи

 

 

 

Населено место - Просениково

Просениково

Оддалеченост

4.5 km

Надморска височина

226 мнв

Катастарска површина

507 ha

Број на жители

1550

Национална структура на населението

1543 Македонци, 5 Срби, 2 Останати.

Број на домакинства

358

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

373 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

17

Други карактеристики

-Основно Училиште Герас Цунев
-Црква Рождение на Пресвета Богородица
-Дом на култура

 

 

 

Населено место - Попчево

Попчево

Оддалеченост

9 km

Надморска височина

525 мнв

Катастарска површина

1531 ha

Број на жители

343

Национална структура на населението

342 Македонци, 1 Останати.

Број на домакинства

97

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

157 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

4

Други карактеристики

- Споменик Ристоман Попчевски Војводата

 

 

 

Населено место - Орманли

Орманли

Оддалеченост

17 km

Надморска височина

600 мнв

Катастарска површина

682 ha

Број на жители

34

Национална структура на населението

34 Турци.

Број на домакинства

7

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

42 ha

Инфраструктурна опременост

Електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

/

Други карактеристики

-Подрачно Основно училиште Даме Груев

 

 

 

Населено место - Муртино

Муртино

Оддалеченост

8 km

Надморска височина

212 мнв

Катастарска површина

1640 ha

Број на жители

2209

Национална структура на населението

2203 Македонци, 2 Срби, 4 Останати.

Број на домакинства

763

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

688 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

36

Други карактеристики

-Основно училиште Маршал Тито
-Црква Св.Ѓорги
-Пошта
-Амбуланта
-Бензинска пумпа
-Земјоделско здружение Агро Унија
-Ветеринарна Станица
-Дом на култура
-Спортска сала
-ФК Младост

 

 

 

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544