Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

 

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџет за 2016 година

Буџетите на општината за 2015 година и пред неа, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2018 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Реконструкција на Цареви кули

Програма за соседство помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија – 2004 Гранд шема за заштита на природата, валоризација на културнити наследство и соработка помеѓу јавните инститиции на регионално / локално ниво

Наслов: Оживување на славниот Национален Културен и историски патоказ “Цареви Кули”, преку институционална соработка на локално ниво во областа Петрич, Бугарија и Струмица, Македонија.

Партнер: Општина Петрич

Цел: Реконструкција на Тврдината Цареви кули, која се наоѓа на ридот над Струмица. Тврдината била во употреба уште во I век п.н.е. па се до турскиот период кога била напуштена, инаку континуитетот на населувањето на овој доминантен рид потекнува уште од третиот милениум пред нашата ера, кога на овие простори цветала богата енеолитска култура. Зајакнување на Соработката со општина Петрич, размена на културно историски информации, меѓусебно запознавања со историско културните наследства.

Главни активности:

I -фаза инфраструктура
II- фаза истражување
III- фаза конзервација
IV- фаза реконструкција
V - фаза - презентација и одржување на две работилници во сферата на културата

Буџет: 357254,00

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544