Прашајте го градоначалникотСредба со градоначалникот

preporaki baner
kvalitet vozduh
 

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година

Буџет за 2017 година

Буџетите на општината за 2016 година и за претходни години, а и сите измени, дополнувања и ребаланси можат да се најдат во службените гласници од 2005-2019 кои се поставени на општинската веб страница или во делот општи акти.

Социјална карта на општина Струмица

Надминување на архитектонските бариери во Општина Струмица

Проектни партнери: Општина Струмица, ФИООМ

Општина Струмица е една од трите општини на кои Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, во рамките на  проектот Отворен општински буџет и додели финансиска поддршка во вредност од 615.000,оо денари за реализација на Проектот надминување на Архитектонските бариери во Општина Струмица.

На јавниот повик за изразување интерес за учество во рамките на Проектот „ Отворен општински буџет“ Управниот одбор на  Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, Општина Струмица ја селектира за една од шесте општини од вкупно 29 пријавени, со што отпочнаа активности во рамките на проектот.

Вториот сегмент од проектот беше финасиска поддршка во вредност од 615.000,оо денари за  три најуспешни општински проекти од шесте селектирани општини.

Општина Струмица со свој Проект „ Надминување на архитектонските бариери во Општина Струмица“, за чија реализација предвиде  средства од буџетот на Општина Струмица во висина од 1.000.000,оо денари, аплицираше до ФИООМ и како таков е селектиран во тррите најдобри кои ги задоволуваат бараните критериуми , по што ја доби финасиската подршка за опрема и капитал (елементи во контрасни бои со тактилни индикатори).

Реализацијата  на проектот е отпочната и со него се предвидува решавање на веќе идентификуваните критични точки каде ќе биде изведена единечна рампа тип 1Л=3, според официјалните стандарди, со што ќе се овозможи  слободен и олеснет пристап на телесно инвалидизираните лица до објектите и институциите во Општина Струмица.

© 2005-2018 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544