Седници на совет

Решение за свикување дваесет и третата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08-3777/1, 22.05.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување дваесет и третата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и третата седница на Советот на општина Струмица за ден 29.05.2019 година(среда).
Дваесет и третата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

Денеска се одржа 22-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица, денеска, ја одржа 22-та седница, а на дневен ред беа 31 точка. Претседателот на Советот, Марјан Даскаловски, рече дека на седницата се донесени повеќе одлуки, решенија, годишни сметки и извештаи од повеќе области и институции, а седницата се одржа без советниците од ВМРО ДПМНЕ.

Решение за свикување дваесет и втората седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08- 2623 /1
04.04.2019 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Советот на општина Струмица ја одржа 21-та седница

На денешната 21 седница на Советот на општина Струмица, беа усвоени повеќе предлог извештаи, одлуки, и програми на Општината, јавни претпријатија и локални институции. Беа изгласани кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2018 година, годишниот извештај на Општината и предлог-завршната сметка на буџетот за  2018 година, како и извештаите за реализација на Програмите за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  општина Струмица за 2018 година,  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици,

Советот на општина Струмица ја одржа 20-та седница

Денеска се одржа 20-та седница на Советот на општина Струмица на која што беа усвоени предлог – одлуки и програми од повеќе области. Зелено светло од советниците добија предлог - одлуките за утврдување на приоритет и сопствено учество во проектите за атмосферски канал во селото Габрово и за фаза 2 -електрична инсталација и опрема на улица со шеталиште во селото Градско Балдовци.

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 19-та седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа 19-та седница на која што беа усвоени Програмата за работа на Советот за 2019 година, одлуката за доделување еднократна парична помош за новороденче на подрачјето на општината и за 2019 година во висина од три илјади денари, планот за запишување ученици во прва година во средните општински училишта во учебната 2019/2020 година, како и повеќе други одлуки, програми и планови од повеќе области.

Страница 1 од 21

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544