Седници на совет

Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-6374/1, 22.08.2019 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 29.08.2019 година (четврток).

Советот ја одржа 25-та седница

На денешната 25-та седница на Советот на општина Струмица беа донесени повеќе одлуки од областа на урбанизмот, одлуки, решенија и правилници за работата на градинката „Детска радост“. Советниците го усвоија и извештајот за работата на Центарот  за развој на Југоисточниот плански регион за 2018 година и одлуката за изготвување на пречистен текст на Статутот на општина Струмица.

Решение за свикување на дваесет и петтата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-52061, 03.07.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Се одржа 24-та седница на Советот на општина Струмица

Советот на општина Струмица, денеска ја одржа 24-та седица на која на дневен ред беа четири точки, а најголем интерес советниците покажаа за советничките прашања на кои што одговараа градоначалникот Коста Јаневски и неговите соработници.

Решение за свикување на дваесет и четвртата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08- 4257 /1, 05.06.2019 год.
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

Буџетот на општина Струмица во првиот квартал има реализација од 21,40 проценти

Советот на општина Струмица, денеска, ја одржа 23-та седница на која што беа усвоени повеќе предлог одлуки, извештаи и програми. Посебно сакам да ја нагласам точката за кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2019 година, кој од сите советници беше оценет како позитивен бидејќи имаме 21,40 проценти од извршувањето во првиот квартал. Ова значи дека според планираната динамика се полни буџетот на општина Струмица и треба да бидеме задоволни бидејќи знаеме дека секогаш првиот е најслаб квартал и споредбено со другите години, оваа година имаме одличен процент и ако продолжи така со оваа динамика, извршувањето на буџетот може да достигне и сто проценти до крајот на годината.

Страница 1 од 22

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544