Огласна табла

Јавна анкета и јавна презентација на Нацрт ДУП за дел од блок 14 урбана единица 2 во Струмица

Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на Нацрт ДУП за  дел од блок 14 урбана единица 2  во  Струмица, линк

Повик за доделување грантови на граѓански организации од областа на културата во општините Струга, Струмица и Центар

Повикот може да го видите на следниов линк

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

На следниот линк може да го видите јавниот повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.

Повик за грант за проектот “Граѓанско учество за локална демократија”

Проектот го имплементираат Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ) и Центарот за развој на локална демократија (ЦРЛД) линк

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во општинскиот линиски превоз

Оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови во општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струмица за 2017 година линк

Апликационен формулар ЗА ИЗБОР НА УЧЕСНИЦИ НА ОБУКИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,Бизнис Мрежа С-К-К”

Формуларот може да го превземете на следниов линк

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544