Совет на општина Струмица (2013 – 2017)

 

Претседател на Советот на општината

Јосиф Христов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо - Дипломиран правник

Членови на Советот

1.Бранко Божинкочев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо -Дипломинар економист 

2. Фатмагул Хаџи
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно-техничко


3. Љубинка Вета
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо - Лекар специјалист

4. Методи Витанов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран стоматолог

5. Ацо Ѓоргиев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно

6. Костадин Костадинов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран економист

7. Ленче Кукиќ
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Средно

8. Петар Божинов
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипл. инж. Агроном

9. Борче Хаџиев
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Високо – Дипломиран економист

10. Наташа Иванова
Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
Образование: Апсолвент на економски факултет

11.Наќе Гогов                                                                                                                                                                                        Политичка партија: Коалиција „Сојуз за иднината“
 Образование: Високо - Лекар специјалист

12. Кирил Николов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Лекар специјалист

13. Зоран Пакетов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Средно

14. Тинка Стојанова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Лекар специјалист

15. Душан Спасов
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Д-р на науки – Проф. на земјоделски факултет

16. Никола Пандев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Средно

17. Зулијана Иванова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл.Земјоделско шумарски инженер

18. Костадин Шолев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл.Инженер по електроника и
инф.технологија

19. Катица Марангозова
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Лекар специјалист

20. Миро Топчев
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – М-р по бизнис администрација

21. Веселинка Ристовска
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо

22. Борче Василевски
Политичка партија: Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипл. Инж.Агроном

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544