Совет на општина Струмица (2017 – 2021)

Претседател на Советот на Општина Струмица


Марјан Даскаловски
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран правник

Членови на Советот

1. Јосиф Христов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран правник
 
2. Наташа Хаџи-Еленова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Дипломиран професор по одделенска настава

3. Зоран Костадинов 
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Медицински факултет - специјалист ортопед

4. Славјана Михаиловиќ
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

5. Митко Бонев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран економист

6. Нада Бајрактарова 
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран правник

7. Атиџе Мемедова
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран професор по одделенска настава

8. Бранко Божинкочев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран економист

9. Бајрам Мустафов
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо – Дипломиран професор по одделенска настава

10. Снежанка Тасева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран економист

11. Ацо Ѓоргиев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Средно

12. Верица Буралиева
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Дипломиран правник

13. Александар Ненчев
Политичка партија: СДСМ и Коалицијата
Образование: Високо - Магистер по социјална педагогија

14. Александар Донев
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Магистер по правосудни науки

15. Томе Лазаров
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Факултет за музичка уметност

16. Ели Панова
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Магистер по деловно право

17. Сашко Милковски
Политичка партија: ГРОМ
Образование: Високо – Дипломиран економист

18. Бобан Малинов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Лекар по ветеринарна медицина

19. Ирена Бабамова Стојчева
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Дипломиран политолог

20. Ѓорге Јовов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Дипломиран инженер технолог на прехранбени производи

21. Митко Дрвошанов
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо - Дипломиран економист

22. Мимоза Костуранова - Алексиќ
Политичка партија: ВМРО-ДПМНЕ - Коалиција „За подобра Македонија“
Образование: Високо – Медицински факултет - специјалист педијатар

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544