Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови:
1. Одлука, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
1.1 Формулар, урбан блок 20, урбана единица 1, блок 1 - линк
2. Одлука, урбан блок 30 - линк
2.1 Формулар, урбан блок 30 - линк
3. Одлука, урбан блок 36 - линк
3.1 Формулар, урбан блок 36 - линк
4. Одлука, урбан блок 37 - линк
4.1 Формулар, урбан блок 37 - линк
© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544