Споменик на револуцијата

Споменик на Револуцијата - Споменикот е подигнат на влезот од Градскиот парк и е посветен на паднатите борци во НОВ во Струмица. Дело е на академскиот ликовен уметник Илија Аџиевски од Скопје.

Споменикот се состои од два елементи: од вертикално поставен мермерен столб, на кој е изведена релјефна композиција од машка, женска и детска фигура - претстава на учесници во НОВ. Вториот дел се состои од две човечки фигури, изработени од алуминиум. И двете фигури се во згрчена положба што претставува борци по стрелањето како паѓаат.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544