Споменик 11 октомври

Овој споменик е прво обележје подигнато по ослободувањето на територијата на Струмица. Откриен е на 11.10.1949 година.

Споменикот се наоѓа во горниот дел од Малиот градски парк, во центарот на градот. Зазема централно место од паркот. Споменикот е изграден од бетон во форма на пирамида на која има од двете страни мермерни плочи со ист текст. Заграден е со бетонска ограда.

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544