Населено место - Вељуса


Вељуса

Оддалеченост

6 km

Надморска височина

330 мнв

Катастарска површина

2688 ha

Број на жители

1552

Национална структура на населението

1548 Македонци, 4 Срби.

Број на домакинства

453

Претежно занимање на населението

Земјоделие

Обработливо земјиште

829 ha

Инфраструктурна опременост

Асфалтирана патна мрежа, водовод, електрична мрежа, телекомуникациски врски

Активни правни лица

15

Други карактеристики

- Основно училиште Гоце Делчев
- Црква Успение на Пресвета Богородица
- Манастир Св.Богородица Ељеуса
- Методистичко-Евангелистичка    Црква
- Пошта
- Амбуланта
- Дом на Култура
- Клуб на Пензионери
- Споменик на паднати борци од Сремскиот фронт
- Фудбалски клуб Еленица

 

 

© 2005-2019 Општина Струмица, ул."Сандо Масев" бр.1, 2400 Струмица, Република Македонија, тел.00389(0)34 348030, факс.(034)320544